ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025


Uzavření MŠ v období letních prázdnin

Ve středu 8. 12. 2021 pojedeme 8:20 autobusem od školky do DN na výstavu andělů.

Děti nepotřebují nic s sebou


Informace k focení


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PRÁZDNINOVÉM OBDOBÍ

Oznamujeme rodičům, že mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Provoz bude znovu zahájen v pondělí 3. 1. 2022.


CO NÁS ČEKÁ?

3. 12. 2021 - Mikuláš

7. 12. 2021 - Divadlo

6. 12. - 10. 12. 2021 - Zimní focení venku (termín bude upřesněn podle počasí).  


LOGOHRÁTKY 


USPÁVÁNÍ BROUČKŮ


ČARODĚJNICKÝ DEN

Ve čtvrtek 21. 10. čeká děti v MŠ i ŠD čarodějnický den. Děti mohou přijít v kostýmu nebo v černém oblečení.


LOGOHRÁTKY 


DRAKIÁDA


Mateřská škola a školní jídelna Slavkov oznamují, že v pondělí 16. 8. 2021 zahajuje provoz. V případě zájmu o odběr obědů se, prosím, nahlaste osobně nebo na telefonním čísle 605 134 041.


CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ROKU....


Rozhodnutí o přijetí dětí do mateřské školy od šk. roku 2021/2022


27. 5. 2021  bude v MŠ probíhat focení 


PROVOZ MŠ od 10. 5. 2021 

Od 10. 5. 2021 se mohou vrátit do mateřské školy všechny děti bez povinnosti testování. 
OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4. se znovu otevře mateřská škola pro děti s povinnou předškolní docházkou. Děti nemají povinnost v prostorách mateřské školy nosit roušku. 

Školní družina bude otevřena pouze pro děti 1. třídy. Děti mají povinnost v prostorách školy nosit roušku. 

Školní jídelna je otevřena pro všechny strávníky. Děti, které přichází do jídelny na oběd musí dodržovat bezpečnostní opatření a roušku sundávají pouze na dobu nezbytně nutnou k jezení. 

Povinné je testování dětí, které bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, formou antigenního testu. Nebude-li dítě přítomno v den testování, bude testováno v den příchodu. Test si dítě provádí samo nebo ho může provést zákonný zástupce, personál MŠ test pouze vyhodnotí. 

Testovat se nemusí děti, které:

 • jsou očkované
 • mají negativní test z odběrového místa, který není starší 48 hodin
 • prodělaly Covid a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

Pro více informací o otevření MŠ: https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/

RODIČE DĚTÍ, KTERÉ NASTUPUJÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, BUDOU INFORMOVÁNI PODROBNĚJI O TESTOVÁNÍ DOPISEM DO SCHRÁNKY.MÁME TYGRA....

...i když jenom na víkend. Současná situace zvířátkům v ZOO moc nepřeje. My bychom se s dětmi rádi do Lešné podívali hned, jak nám to situace dovolí, podpořili jsme TYGRA. 


PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ do 11. dubna 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.  


JARNÍ NAUČNÁ STEZKA

Od soboty 20. 3. můžete vyrazit na "JARNÍ NAUČNOU STEZKU", kterou připravily maminky Hanka a Lenka. Začátek je nad charitním domem a cíl je u prvního altánku (směrem k myslivecké chatě). 


Motýlí strom

Kolektiv Mateřské školy Slavkov vyhlašuje dobrovolnou výzvu pro nejen školkové děti. Na tržnici a v parku je označen Motýlí strom. Pojďme si přivolat jaro a ozdobit tyto dva stromy vlastnoručně vyrobenými motýli. 


Zápis k povinné školní docházce
na Základní škole Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
proběhne v úterý a středu 27. a 28. 4. 2021

Časový rozvrh zápisu bude upřesněn.

Vzhledem k doporučení MŠMT proběhne zápis s největší pravděpodobností bez přítomnosti dětí. Rodiče předškoláků budou informováni dopisem. V případě, že dopis neobdržíte, kontaktujte, prosím, školu na e-mail: zshornemci@gmail.com nebo tel. 728 383 172.

K zápisu přinesou rodiče vyplněnou přihlášku nebo žádost o odklad (ke stažení na www.zshn.cz) a dále rodný list dítěte.


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě Usnesení Vlády ČR, ze dne 26. února 2021, č. 200, je zakázána osobní přítomnost dětí v mateřské škole a školní družině, s účinností ode dne 27. února 2021, do 21. března 2021.

 • Po dobu uzavření MŠ bude v provozu školní jídelna pro cizí strávníky.   
 • Děti s povinnou předškolní docházkou budou vzdělávány distančně. 
 • MŠ nevydává potvrzení k žádosti o ošetřovné zákonným zástupcům, bližší informace na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat v pracovní dny:

 • od 8:00 - 12:00 hod. na telefonní číslo 572 648 851 
 • od 8:00 - 16:00 hod. na  telefonní číslo 607 150 281. 

Oznámení o určení mateřských škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod

V souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 budou od 01. března do 19. března 2021 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let tyto mateřské školy v Uherském Brodě:

Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště

ředitelka Bc. Eva Divoká, tel. 739 319 055, provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště

ředitelka Bc. Eva Urbanová, tel. 731 699 991, provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Mateřská škola Bojkovice, příspěvková organizace, Štefánikova 830, Bojkovice

ředitelka Martina Kuchařová, tel. 602 587 741, provozní doba pondělí-pátek od 6:15 do 16:15 hodin

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitelky mateřské školy.

Provozní doba mateřské školy je pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.

Městský úřad Uherský Brod

Odbor školství, kultury a sportu

Markéta Gajdůšková v. r.

vedoucí odboru


KARNEVAL v MŠ proběhne ve čtvrtek 18. 2. 2021


Poděkování 

Děkujeme Mikulášské družině za finanční příspěvek pro MŠ.


Obědy pro cizí strávníky

Od ledna 2021 se mohou hlásit v zájemci o odběr obědů z mateřské školy. Cena obědu je 58,- Kč. Pro zájemce lze zajistit rozvoz. 


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY v období vánočních prázdnin

Vážení rodiče,

Mateřská škola Slavkov bude v prosinci otevřena do 22. 12. 2020, uzavřena bude v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2020, otevřena bude od pondělí 04. 01. 2021.

Přejeme vám příjemné prožití nastávajícího adventu, radostných vánočních svátků a v novém roce 2021 především zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Děkujeme všem za báječnou spolupráci

KOLEKTIV MŠ


VÁNOČNÍ FOCENÍ

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále trvajícím hygienickým opatřením kvůli COVID-19 je obtížné až nemožné uskutečnit většinu akcí, které jsme pro Vaše děti plánovali. Přesto bychom Vám chtěli nabídnout "VÁNOČNÍ FOCENÍ". Děti se budou fotit u vánočního stromečku ve školce a fotky budou na https://www.msslavkov.cz/fotogalerie2/ pouze v elektronické podobě.

Termín focení je čtvrtek 17. 12. 2020. Pokud budete chtít děti převléct do nějakého oblečení, tak jim je dejte prosím na skříňku ráno a informujte paní učitelku. Rádi je převlečeme. 


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme SDH Slavkov za dárkové balíčky pro děti a paní H. Polaštíkové za příspěvek do balíčků. 


Mikulášská nadílka

V pátek 4. 12. 2020 bude v MŠ mikulášská nadílka. Děti mohou přijít v kostýmu anděla či čerta.


ZNOVUOTEVŘENÍ DRUŽINY

Od 18. 11. 2020 bude školní družina znovuotevřena pro děti 1. třídy.


Poděkování

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a sponzorské dary do naší školky. 

L. Klabačkové, J. Tkáčové a M. Kadlčkové za hračky a panu Milošovi za obrovské dýně.


V úterý 27. 10. si s dětmi uděláme

"STRAŠIDELNÝ BÁL".

Děti si mohou přinést jakýkoli kostým

(čaroděj, strašidlo nebo princezna). 


Milí rodiče,

vybavte prosím své děti do nepříznivého počasí (gumáky, pláštěnky, nepromokavé kalhoty nebo kalhoty náhradní na převlečení). Chodíme i v dešti ven. Délku pobytu venku přizpůsobuje učitelka počasí a individuálním potřebám dětí. 


Covid-19

V souladu s vládními nařízeními ohledně nákazy Covid-19 žádáme rodiče o dodržování následujících pravidel:

 • dítě je do MŠ doprovázeno jednou osobou (nevztahuje se na mladší sourozence přicházejících s rodičem)
 • vstupujte pouze s krytím dýchacích cest (rouška, šátek..)
 • po vstupu do budovy prosím použijte desinfekci
 • v prostorách MŠ se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu

Děkujeme za spolupráci


Rodičovské schůzky

Z důvodu vládních doporučení budou plánované rodičovské schůzky zrušeny a proběhnou pouze písemnou formou. Dokument se všemi důležitými informacemi naleznete ve skříňkách dětí. V případě dotazů se můžete obrátit na pedagogické pracovníky MŠ.


Poděkování

Děkujeme panu Martinu Končitíkovi za darování nové TV pro děti do MŠ.


Sběr přírodnin

Milí rodiče, 

aktuální probírané téma v MŠ je příroda na podzim. Když cestou na procházce s dětmi najdete nějakou přírodninu (šišky, listy, šípky...), tak nám je přineste ukázat do školky. My je na procházkách s dětmi také sbíráme. Přírodniny můžete nechávat v boxu na skříňkách v šatně.

Děkujeme za spolupráci 


Napište nám

Mateřská škola Slavkov
Slavkov 114, 687 64 Horní Němčí

msslavkov@msslavkov.cz

Zavolejte nám

+420 572 648 851 
+420 607 150 281