Historie školy

První paměti původní budovy MŠ spadají do let padesátých až šedesátých, kdy byl ve Slavkově založen zemědělský útulek s pěstounskou péčí. Od roku 1961 byla zřízena MŠ, kde pracovaly již kvalifikované pedagogické pracovnice ředitelka s učitelkou. Školní kuchyně v té době nebyla. Jídlo se dováželo z Horního Němčí až do roku 1970. V tomto roce byla v budově MŠ uvedena do provozu kuchyně s jídelnou.

Z důvodu narůstajícího počtu dětí byla v letech 1977 - 78 v bývalé ZŠ otevřena další třída.

Po stránce organizace byl provoz MŠ velmi náročný, a proto se rozhodlo o rekonstrukci dřívější ZŠ na MŠ a obecní úřad. V roce 1988 byla rekonstrukce budovy dokončena na dvoutřídní. Dvoutřídní MŠ fungovala do roku 1997. Školní rok 1997 - 98 byl velmi kritický z důvodu nízkého počtu zapsaných dětí, a proto byla zřízena i školní družina při MŠ, která je v provozu dosud...