Základní informace školy

Datum zřízení

  • 1. 1. 2003 - zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení

Součásti příspěvkové organizace

  • mateřská škola - kapacita 26 dětí
  • školní družina - kapacita 25 žáků
  • školní jídelna - kapacita 60 stravovaných

Hlavní činnosti

  • poskytování předškolního vzdělávání
  • poskytování zájmového vzdělávání žáků základní školy
  • poskytování školního stravování

Jsme členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA.